Konsulter och samarbetspartners

MIDEK

GUSTAV MALMQVIST

Gustav är VD, delägare och seniorkonsult i MIDEK AB. Han har lång erfarenhet som konsult för en lång rad av kunder. Såväl från tiden med MIDEK som i tidigare anställningar i offentlig sektor har han en gedigen erfarenhet av internationellt samarbete, EU-frågor, regional utveckling, transporter och logistik, IT och hälso- och sjukvård.

Sedan 2010 driver han företaget MIDEK AB och arbetar framförallt med projektledning, projektfinansiering och utredningar inom transport, logistik och IT, oftast med koppling till EU.

Förmågan att analysera komplex information, göra det komplicerade begripligt och bedöma vad som är genomförbart eller inte, är några av hans styrkor

Läs Gustavs CV                  Read CV in English

Carina Malmqvist

Carina är delägare och administrativt stöd i MIDEK AB. Hon arbetar med språkgranskning, översättning och kvalitetssäkring av rapporter och annat material vi framställer. Hon är dessutom expertstöd när det gäller upplägg,  pedagogik och utbildning inom våra specialistområden. 

Samarbetspartners

JESJO KONSULT HB

Jerker Sjögren

Seniorkonsult 

Jerker Sjögren har sedan 2012 varit ansvarig för att bygga upp CLOSER, som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom hållbara transporter och logistik på Lindholmen Science Park, i Göteborg. Sedan 2016 är Jerker konsult i eget bolag, med uppdrag som strategisk rådgivare och projektkoordinator för olika projekt. Jerker har en gedigen bakgrund från nationellt utvecklingsarbete, inte minst som departementssekreterare på Näringsdepartmentet från 2007-2010.Godstrategier, intermodala transporter, horisontellt samarbete för effektiva logistiklösningar, gröna transportkorridorer, gränsöverskridande infrastruktur- och transportplanering är några områden han fokuserar på. 


 

PORT EXPERTISE

MIDEK har sedan 2012 ett ömsesidigt samarbete med företaget Port Expertise i Antwerpen. Vi kompletterar varandra i olika uppdrag där det behövs både ett svenskt och belgiskt perspektiv, och med våra delvis olika kompetenser utför vi tillsammans och var för sig avancerad kvalitetssäkring av projektplaner och projektansökningar för olika EU-program, främst inom Horizon 2020 och Connecting Europe Facility (CEF). En av Port Expertise's största kunder är Port of Antwerp, som är en av Europas största hamnar.

Peter Bresseleers

Peter Bresseleers has a long proven track record of +25 years in maritime trade related projects, acting as port and transport expert.  The projects included international projects both for public organisations and private companies. Due to the proven track record he held positions in senior management and managing director positions during the last ten years.  This expertise is renowned by international organisations such as the European Commission for which he acts as external evaluator for transport and maritime related projects (Marco Polo and Connecting Europe Facility 2015).  He is a frequent lecturer for the Antwerp Port Training Centre for international professionals, and is invited to international congresses and seminars related to port investments.  Currently he is on a global scale involved in maritime and port related projects