Om MIDEK

MIDEK AB är ett kreativt konsultföretag som bistår kunder inom både offentlig och privat sektor med rådgivning, utredningar, utvärdering, processledning och projektledning samt ansökan, finansiering och uppstart av EU-projekt. Vi arbetar också med lokala, regionala och nationella strategier inom våra specialområden, även om inte EU är inblandat. Vi har kontoret i det vackra Härnösand, som syns på bilden, men de flesta av kunderna har vi över hela Sverige och i andra delar av Europa, främst Bryssel.

De specialområden vi främst tillhandahåller tjänster inom är:

 • Infrastruktur och transporter 
 • Energi‐ och miljö
 • Regionala utvecklingsfrågor
 • Informations- och kommunikationsteknologi, t.ex eHälsa
 • Innovationer

Aktuella nyheter och händelser publicerar vi regelbundet på vår Facebook-sida.

Kunder

Pågående och återkommande uppdrag

 • Region Jämtland-Härjedalen: Löpande utvärdering av ERUF-projektet "Förnybart i tanken"
 • Absolicon Solar Collector AB: Rådgivare extern finansiering och EU-stöd
 • Umeå Universitet: Löpande utvärdering av strukturfondsprojektet "Medicinska Teknikbiobanken"
 • Vertex Sweden AB: Projektledningsstöd för pilotanläggning för Vertex vertikala tågväxel, delfinansierat av Vinnova, Energimyndigheten och EU H2020 SME Instrument.
 • BioFuel Region AB: Rådgivning och konsultstöd i EU-projekt och ansökningar (ramavtal)
 • Kalix kommun: Löpande utvärdering av Strukturfondsprojekt Persontrafik på Haparandabanan
 • EU-kommissionen: Utvärdering av projektansökningar och pågående projekt
 • Norrtåg Intresseförening: Konsultstöd för framtagning av strategidokument, EU-ansökningar mm.
 • Sundsvall Logistikpark AB: Rådgivning kring EU och finansieringsfrågor (ramavtal)
 • Port Expertise, Antwerp: Återkommande uppdrag för kvalitetssäkring av ansökningar till Horizon2020, CEF och andra EU-program inom framförallt infrastruktur, hamnutveckling energi-och miljö.

Exempel på genomförda uppdrag

 • Lycksele kommun/Föreningen Blå vägen: Förstudie för elektrifiering av järnvägen Hällnäs-Lycksele-Storuman
 • Västerås stad: EU-rådgivare och projektadministration för CEF-projektet "Development of the Inland Ports of Mälaren.
 • Lycksele kommun: Projektansökan för förstudie elektrifiering av Tvärbanan (2018)
 • Vårsta Diakonigård: Projektansökan till Europeiska Socialfonden "Vårsta Entré" som beviljades 2017.
 • Skellefteå kommun: Project Coordinator TEN-T project "Biomethane and LNG in the North for growth and competitiveness in EU (BioGaC)"
 • Mittuniversitetet: Kvalitetssäkring av Horizon2020-ansökningar (2014, 2015 och 2016)
 • Trafikverket: Kvalitetssäkring av Horizon2020-ansökan - Shift2Rail
 • Vertex Sweden AB: Projektledningsstöd för pilotanläggning för Vertex vertikala tågväxel, delfinansierat av Vinnova, Energimyndigheten och EU H2020 SME Instrument.
 • Lindholmen Science Park AB: Projektledningsstöd Interreg GreCOR och TEN-T SWIFTLY Green
 • Region Västerbotten: EU-rådgivning och konsultstöd för projektansökan "Botnian Green Logistic Corridor", samt projektledningsstöd.
 • Kramfors kommun: Förstudie EU-stöd till tåghållplats i Bollstabruk och konsultstöd projektansökan
 • Kommunförbundet Västernorrland: Projektkoordinator och projektstöd "E-hälsa i Västernorrland"
 • Norrbotniabanan AB: EU-rådgivning och konsultstöd för projektansökan (TEN-T)
 • Sundsvalls kommun: Utredning för Interreg project NECL - Sulphur Regulation in the Baltic Sea - Scenarios for the Mid Nordic Region - Threats and Opportunities
 • Stockholms Hamn AB: Utvärdering av kvalitetssäkring av EU-ansökan (TEN-T)
 • EU-kommissionen, DG Connect och INEA: Utvärderingar av projektansökningar till FP6, FP7, Horizon2020 och Marco Polo-programmen, sedan 2005. 1-4 veckor per år.