TEN-T stöd till projekt för biogas i norra Sverige

MIDEK AB fungerade under januari-mars 2014 som rådgivare till BioFuel Region AB som koordinerade en TEN-T ansökan för utbyggd infrastruktur för fordonsgas och produktion av biogas i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå och Piteå. Projektet beviljades stöd från EU’s TEN-T program och pågår under 2014 och 2015. Projektansvarig är Skellefteå kommun. MIDEK AB gratulerar och hoppas vår lilla insats haft en viss betydelse.

Läs mer 

_____________________________________

MIDEK under 2014

Liksom tidigare har vi pågående uppdrag åt CLOSER/Lindholmen Science Park AB för EU-projekten SWIFTLY Green och GreCOR. Företaget har nu också pågående uppdrag åt Västerås och Köpings kommuner för att utforma en TEN-T ansökan för utbyggnaden av Mälarhamnarna. I detta uppdrag ingår att undersöka förutsättningarna för en större TEN-T ansökan tillsammans med Trafikverket och Sjöfartsverket i början av 2015.

_________________________________________________________________________

Konsekvenserna av Svaveldirektivet

2013-01-21-Sulphur regulation in the Baltic Sea-NECLII-Final version

MIDEK AB har genomfört en studie för EU-projektet NECL II-Mid Nordic Green Transport Corridor, om konsekvenserna för sjöfarten och inte minst för industrin i Mitt-Norden av det s.k. svaveldirektivet, som bygger på en överenskommelse i FN-organet IMO. Efter 1 januari 2015 måste fartyg i Östersjön och Nordsjön använda bränslen med max 0,1 % svavelinnehåll. För miljön är det bra men för den tunga basindustrin blir det dyrare transporter. Vi har tittat på konsekvenserna och vad som kan göras för att förbereda sig. Rapporten finns tillgänglig här.

 

 

_________________________________________________________________________

 

Comments are closed.